Tĩnh tâm và suy tư

Pattern number within this pattern set: 
136
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Verbiage for pattern card: 

Các đập không ngừng của phương tiện truyền thông đại chúng đẩy mạnh thông điệp của công ty là không bao giờ xa. Làm thế nào mọi người có thể thậm chí nghe mình nghĩ rằng mình dưới điều kiện như vậy? Tĩnh tâm và suy tư tạo thành một chu trình vĩnh cửu mà chúng ta bỏ qua lúc nguy hiểm của chúng ta. Mọi người cần thời gian để suy nghĩ, để bước trở lại và để sạc pin. Tĩnh tâm và suy tư là những bổ sung cần thiết để đính hôn; cả hai đều cần thiết trong cuộc đấu tranh để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.

Pattern status: 
Released