Nhà hoạt động chuyến đi đường

Pattern number within this pattern set: 
134
Douglas Schuler
Public Sphere Project
Categories: 
orientation
Categories: 
engagement
Themes: 
Digital Divide
Themes: 
Research for Action
Themes: 
Education
Themes: 
Community Action
Themes: 
Social Movement
Themes: 
Case Studies
Verbiage for pattern card: 

Chuyến đi đường cung cấp những hiểu biết vô biên nếu mọi người có thể tiếp nhận họ. Vấn đề là, tất nhiên, rằng nó có thể đi du lịch khắp nơi trên thế giới và không nhận được bất cứ nơi nào cả. Các mô hình Road Trip Nhà hoạt động được sử dụng bất cứ khi nào các hoạt động kết hợp với du lịch. Chuyến đi đường hoạt động có thể dài hay ngắn; thiền định hay nghịch ngợm. Một người không có thể chất đi rất xa để tìm kiếm khu vực chưa được khám phá đôi khi trong khu vực, thành phố của chính mình.

Pattern status: 
Released