Cuộc biểu tình hòa bình công

Pattern number within this pattern set: 
133
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Verbiage for pattern card: 

Mặc dù các cuộc biểu tình được miệt thị bởi các chính trị gia và các phương tiện truyền thông sự tồn tại của họ là đôi khi các biểu hiện sâu sắc nhất của những người có quyền hoặc nhạy cảm đang bị bỏ qua. Thật khó có thể phủ nhận thực tế của hàng ngàn người dân ở các đường phố một cách hòa bình diễu hành, với các biểu ngữ và ký hiệu, âm nhạc, trang phục, và công cụ tạo âm. Các cuộc biểu tình ôn hòa mu cần phải gắn liền với chiến lược rộng lớn hơn bao gồm mạng lưới hoạt động xây dựng mà vẫn tồn tại ngoài các cuộc biểu tình của chính nó.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Wiki commons