Vở nhạc kịch xà phòng với Tin nhắn của công dân

Pattern number within this pattern set: 
120
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Verbiage for pattern card: 

Người dân trên khắp thế giới phải đối mặt với quyết định cuộc sống quan trọng với các thông tin không đầy đủ và áp lực xã hội để hành xử theo những cách nhất định. Các nhà hoạch định chính sách, các nhà sản xuất phương tiện truyền thông và các nhà hoạt động cộng đồng phải trình bày các thông tin trong các hình thức có thể truy cập và chấp nhận được. Vở nhạc kịch xà phòng với Tin nhắn của công dân dệt y tế và thông tin trách nhiệm xã hội khác vào vở nhạc kịch xà phòng mà không ảnh hưởng bộ phim truyền hình hàng ngày hấp dẫn mà các thể loại tiêu biểu.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Population Media Center