Cộng đồng tư duy

Pattern number within this pattern set: 
118
Aldo de Moor
CommunitySense
Verbiage for pattern card: 

Tư duy sáng tạo là điều cần thiết để tự thực hiện và cho việc tìm kiếm các giải pháp bền vững cho các vấn đề của xã hội toàn cầu phức tạp của chúng tôi. Một mạng lưới trên toàn thế giới có hỗ trợ cộng đồng tư duy cần phải được tạo ra liên kết các địa điểm giá cả phải chăng mà mọi người có thể tập trung và làm việc trên cá nhân - cũng như tập thể - các dự án sáng tạo. Các cộng đồng này sẽ cho phép các thành viên của mình để tập trung sâu sắc, trong khi cũng cho phép họ đáp ứng các đồng nghiệp đang làm việc trên các dự án riêng của họ.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Aldo de Moor