Truyền thông làm tại nhà

Pattern number within this pattern set: 
110
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Verbiage for pattern card: 

Chụp ảnh hoặc trò chuyện khuyến khích phản ánh và mẫn nhưng người dân bên ngoài các lĩnh vực chính của điện ít tiếp cận với các công nghệ và các công cụ của tự thể hiện. Mặc dù điều này có thể gây hại cho những người, những người khác đang bị tước quyền làm phong phú thêm những câu chuyện và quan điểm. Homemade Truyền thông giúp xây dựng sự tự tin và lòng tự trọng cũng như kỹ năng làm việc. Bất kỳ ai với một câu chuyện để kể có thể được hưởng lợi từ truyền thông làm tại nhà.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Kids With Cameras