Nhóm học tập chính thức

Pattern number within this pattern set: 
98
Justin Smith
The Public Sphere Project & St. Mary's University
Verbiage for pattern card: 

Quá nhấn mạnh vào giáo dục chính thức có thể làm lu mờ các phương pháp học tập thích hợp hơn. Điều này đặc biệt đúng đối với người lớn với thời gian và tiền bạc hạn chế. Nhóm học tập không chính thức có thể hỗ trợ học tập suốt đời, xây dựng kỹ năng, và sự tò mò. các nhà lãnh đạo cộng đồng, các nhóm tự lực, các cơ quan phát triển và sử dụng lao động địa phương có thể giúp khởi động các dự án giáo dục khuyến khích một văn hóa học tập có sự tham gia để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng.

Pattern status: 
Released