Truy cập Bệnh nhân đến Hồ Sơ Y Tế

Pattern number within this pattern set: 
95
Amir Hannan
Tameside & Glossop PCT, UK
Categories: 
orientation
Categories: 
products
Categories: 
resources
Themes: 
Research for Action
Themes: 
Education
Themes: 
Policy
Themes: 
Case Studies
Verbiage for pattern card: 

Truy cập bệnh nhân hồ sơ y tế có thể cầu nối giữa khoa học y tế và thực tiễn của nó như bệnh nhân trải qua nó. Hãy để, bệnh nhân, bác sĩ, và các nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe khác nào có bất cập nhật, đa chiều, truy cập tương tác thông tin y tế chính xác, bất kể các vị trí. Sử dụng hệ thống mạnh mẽ để bảo vệ sự riêng tư và bảo mật. Trên tất cả, giáo dục và khuyến khích các học viên và công chúng trong việc sử dụng bệnh nhân 'của các hồ sơ y tế trực tuyến để chủ động quản lý sức khỏe của họ.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Wikimedia Commons