Dân Ngoại giao

Pattern number within this pattern set: 
93
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Verbiage for pattern card: 

Các quyền hạn duy nhất của cá nhân để giúp vượt qua sự đối kháng giữa các quốc gia bằng cách làm dịu bức xúc, xây dựng các mối quan hệ, thúc đẩy lý do và đối thoại, hoặc chữa lành vết thương hiếm khi thừa nhận hoặc quảng bá. Dân ngoại giao cung cấp các lời hứa của hòa bình bằng cách xây dựng trên thực tế, hy vọng và lạc quan cuộc gặp gỡ mặt đối mặt của các công dân của các quốc gia thù địch được.

Pattern status: 
Released