Phát triển chính sách công ở cơ sở

Pattern number within this pattern set: 
78
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Michael Maranda
Association For Community Networking
Verbiage for pattern card: 

Chính sách phát triển giúp các vấn đề liên quan đến địa chỉ chung sống với nhau trong một xã hội phức tạp. Trớ trêu thay, phát triển chính sách công là rất riêng tư. Nó thường im lặng, vô hình, và phát triển đằng sau hậu trường. Chúng ta phải tiến phát triển chính sách công ở cơ sở được phân bố khắp cơ thể chính trị trong đàm dân sự, nghiên cứu và thảo luận toàn diện và sáng tạo.

Pattern status: 
Released