Tư vấn Điện Tử Là Cách hòa giải

Pattern number within this pattern set: 
70
David Newman
Queen's University Belfast
Context: 
  1.  
Verbiage for pattern card: 

Trong tham vấn cộng đồng tốt kiến thức được chuyển giao giữa các công dân và chính phủ khi họ học hỏi lẫn nhau. Tư vấn Điện Tử có thể được xem như là một quá trình hòa giải được điều hành trong các giai đoạn. Tại các vấn đề và nhu cầu bắt đầu có thể được thu thập từ những câu chuyện trong diễn đàn và các phương tiện truyền thông xã hội. Hoạch định chính sách cần phải hiểu rõ hơn nhu cầu của người dân, những trải nghiệm cuộc sống, và sở thích để tham dự giải pháp thiết kế cho các vấn đề xã hội.

Pattern status: 
Released