Tiếp cận Tư pháp bình đẳng

Pattern number within this pattern set: 
69
Donald J Horowitz
Wash State Access to Justice Tech Principles Comm
Verbiage for pattern card: 

Các nguyên tắc đầy đủ và bình đẳng tiếp cận với hệ thống tư pháp phải đối mặt với những cơ hội và thách thức từ công nghệ mới. Trong khi công nghệ có thể cung cấp các con đường mới, nó cũng có thể làm trầm trọng thêm các rào cản hiện tại hoặc tạo ra những cái mới. Công nghệ có thể cho phép người sử dụng nhà, thư viện hoặc trung tâm cộng đồng của họ để tìm hiểu về, bắt đầu hoặc đáp ứng các yêu cầu pháp luật liên quan, và giao tiếp và trao đổi tài liệu ít tốn kém, sử dụng ít thời gian và công sức. Truy cập bằng Tư pháp có thể giúp mọi người là một phần của việc tạo ra chỉ là xã hội của họ.

Pattern status: 
Released