Năng lực chiến lược

Pattern number within this pattern set: 
34
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Categories: 
orientation
Categories: 
organization
Categories: 
engagement
Categories: 
social
Categories: 
resources
Themes: 
Research for Action
Themes: 
Community Action
Themes: 
Social Movement
Themes: 
Theory
Themes: 
Case Studies
Verbiage for pattern card: 

Thỉnh thoảng, một nhóm nhỏ với nguồn lực ít ỏi chống lại một kẻ thù mạnh mẽ thắng. Một ví dụ nổi tiếng là David đánh bại Goliath. Hàng ngàn cuộc đấu tranh khác - chống đói nghèo, chống áp bức, chống suy thoái môi trường - kể lại câu này với các kết quả hiếm xảy ra. Nhóm có nhiều khả năng có năng lực chiến lược nếu họ giàu trí tưởng tượng và phản xạ, có thành viên đa dạng, quan hệ với nhiều mạng, và kiến thức về chiến thuật và chiến lược khác nhau.

Pattern status: 
Released