Svesnost radne klase

Pattern number within this pattern set: 
12
Steve Zeltzer
Labor Video Project
Verbiage for pattern card: 

Globalna svest, solidarnost i saradnja između radnih ljudi širom sveta su od ključnog značaja za rešavanje izazova sa kojima se radnička klasa suočava. Jedan važan alat pored kolektivne akcije je upotreba filma, umetnosti i tehnologije. Obuka radnika za ovaj posao zahteva međunarodnu kampanju u saradnji sa radnom snagom na svim nivoima. Potreba da se brani pravo i zaštita komunikacije je fundamentalna, kao što je obrazovanje i direktna akcija.

Pattern status: 
Released