Μετάφραση

Pattern number within this pattern set: 
15
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Verbiage for pattern card: 

Άνθρωποι που μιλάνε διαφορετικές γλώσσες δεν μπορούν να καταλάβουν ο ένας τον άλλο χωρίς τη Μετάφραση. Ένα παρόμοιο πρόβλημα εμφανίζεται όταν άνθρωποι πιστεύουν ότι μιλάνε την ίδια γλώσσα ενώ αυτό δεν ισχύει. Ο όρος "γλώσσα" χρησιμοποιείται με την εύρεια έννοια. Η Μετάφραση συντελείται όταν οποιοιδήποτε δύο συστήματα επικοινωνίας γεφυρώνονται. Σκέψου τον καίριο ρόλο της Μετάφρασης και, αν είναι εφικτό, γίνε μεταφραστής ή --όταν υπάρχει ανάγκη-- κάποιος που μπορεί να βοηθήσει τη γεφύρωση ενός κενού κατανόησης.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Babel by Bruegel, Wikicommons