Patterns

Title Pattern Text
Sự Thông Minh Cộng Đổng
Douglas Schuler

Sự Thông Minh Cộng Đổng mô tả như thế nào nhóm người giải quyết vấn đề công dân thông qua các phương diện của công dân. Có nghĩa nó sẽ hỏi các câu hỏi quan trọng: Liệu xã hội có đủ thông minh để đáp ứng những thách thức đối diện hay không? Sự Thông Minh Cộng Đổng đòi hỏi học tập và giảng dạy.Nó cũng đòi hỏi năng kiếu siêu nhận thức -- suy nghĩ về và thực sự cải thiện cách chúng ta suy nghĩ và làm việc cùng nhau.

Tài sản cộng đồng
David Bollier

Các nhân gen, hạt giống, và nước ngầm phải thuộc về tất cả mọi người tập đoàn –không phải cho những tập đoàn. Các thư viện công cộng, vườn cộng đồng, thị trường của nông dân, và các đất báo tồn là những ví dụ quen thuộc và có hiệu quả cao địa phương cộng đồng. Ngành cộng đồng mới nổi cung cấp những lợi ích mà công ty không thể cung cấp như hệ sinh thái lành mạnh, an ninh kinh tế, cộng đồng mạnh mẽ hơn và một nền văn hóa có sự tham gia.

Cuộc Sống Lành Mạnh
Gary Chapman

Những người hy vọng cho một thế giới tốt hơn cảm thấy cần một tầm nhìn chung về cuộc sống lành mạnh. Các cuộc khủng hoảng môi trường của trái đất đòi hỏi một tầm nhìn rộng về một cuộc sống tốt đẹp hài hòa khát vọng của con người và giới hạn của tự nhiên. Một khuôn khổ cho cuộc sống tốt đẹp hiện đại nên dựa vào một số hình thức của chủ nghĩa nhân với có chỗ cho một chiều kích tâm linh mà không tìm kiếm sự thống trị.

Suy giảm sự thống trị xã hội
Douglas Schuler

Thống trị xã hội là trung tâm của nhiều doanh nghiệp đáng xấu hổ nhất của loài người. Nó được duy trì thông qua tư tưởng, kinh tế, chính sách, giáo dục, truyền thông, nhận thức xã hội và tương tác, văn hóa, và công nghệ. Hiểu như thế nào là thống trị xã hội được duy trì có thể cung cấp manh mối quan trọng để ngăn ngừa nó.

Y Tế là một nhân quyển toàn thể
Douglas Schuler

Cuộc khủng hoảng y tế trên toàn thế giới là một vấn đề sâu sắc. Mỗi ngày 9.000 người chết vì AIDS và 11.000 trẻ em chết vì suy dinh dưỡng. Chúng ta cần phải chuyển hướng các nguồn tài nguyên từ các hoạt động đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng thảnh những tài nguyên để vượt qua nó. Tư tưởng, thói quen ăn sâu, và những cuộc theo đuổi ngắn hạn làm việc "tư lợi" chống lại cơ sở Y Tế là một nhân quyển toàn thể.

Công dân toàn cầu
Douglas Schuler

Quốc tịch là mối quan hệ chính thức giữa một người và một đất nước và thường được mô tả trong các điều khoản về quyền lợi và trách nhiệm. trang web của mình đã chuyển từ tiếng Hy Lạp thành phố-nhà nước, nơi ý tưởng đầu tiên nắm lấy để nhà nước quốc gia hiện đại. Quốc tịch thường xác định tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, và các quyền khác - quyền mà cho là nên được phổ quát. Cuộc hành trình hướng tới công dân toàn cầu

Định hướng theo Khuynh Hướng Mẫu Hệ
Lori Blewett

Bởi vì hầu như tất cả các xã hội nam trung, những nhu cầu của phụ nữ, sở thích, ý tưởng và quan điểm về thế giới hay thường bị bỏ qua hoặc coi thường. Cộng đồng theo Khuynh Hướng Mẫu Hệ được tổ chức xung quanh các giá trị truyền thống được coi là "nữ tính" như hòa bình, nuôi dưỡng, hợp tác, và chăm sóc cho người khác. Một định hướng theo Khuynh Hướng Mẫu Hệ nói lên quan điểm của phụ nữ sẽ đi một chặng đường dài theo cách hướng tới việc tạo ra một thế giới công bằng và hòa bình cho tất cả. Một định hướng theo Khuynh Hướng Mẫu Hệ giả định rằng lợi ích của phụ nữ không phải là một lợi ích riêng biệt, nhưng một lợi ích của con người.

Tập thể trình ra quyết định
Valerie Brown

Chia ra quyết định có thể phá vỡ các mối quan hệ cá nhân, cộng đồng mảnh, và cấu thành các tổ chức. giải quyết các vấn đề nghiêm trọng trong cộng đồng cho lâu dài, đòi hỏi phải có những tiếng nói tập thể của các cá nhân, các chuyên gia, các tổ chức và sáng tạo nhà tư tưởng. Để làm việc với nhau một cách xây dựng, những người từ các nền văn hóa tri thức đa dạng cần phải chấp nhận tính hợp pháp của người dân từ loại khác.

Trí nhớ và Trách nhiệm
Douglas Schuler

Mặc dù các tệ nạn của quá khứ tiếp tục ám ảnh chúng ta trong hiện tại, xã hội thường là không thể hoặc không sẵn sàng để đối phó với lịch sử bất công. Chức năng của bộ nhớ và Trách nhiệm là để thúc đẩy chữa bệnh, nghiên cứu lịch sử để tránh các vấn đề trong tương lai. Mục đích là không đổ lỗi hay trừng phạt nhưng để khuyến khích mọi người lý do với nhau và phấn đấu cho hòa giải.

Ý Thức Công Tác
Steve Zeltzer

Ý thức toàn cầu, đoàn kết và hợp tác giữa nhân dân lao động trên toàn thế giới là rất quan trọng để giải quyết những thách thức mà giai cấp công nhân phải đối mặt. Một công cụ quan trọng ngoài việc hành động tập thể là việc sử dụng phim, nghệ thuật và công nghệ truyền thông. Huấn luyện nhân viên cho công việc này đòi hỏi phải có một chiến dịch quốc tế với sự hợp tác lao động ở tất cả các cấp. Sự cần thiết phải bảo vệ quyền lợi truyền thông và tự vệ là cơ bản, như là giáo dục và hành động trực tiếp.

Quay lại Nguồn Góc
Douglas Schuler

Nhân loại đã thay đổi thế giới xã hội và vật chất cực độ trong những năm qua. Điều này đã tạo ra một hố ngăn cách giữa tình trạng hiện tại của chúng tôi và "gốc rễ" của chúng tôi được gần gũi hơn với thiên nhiên và gần gũi hơn với các nguồn và nuôi dưỡng của cuộc sống chúng ta. Quay lại Nguồn Góc không được dự định là một chuyến đi hoài cổ: khám phá, nuôi trồng và xây dựng trên "trung tâm cấp tiến" của chúng tôi có thể là một suối nguồn đối với các chế sáng tạo cho tương lai.

Thông dịch
Douglas Schuler

Những người nói các ngôn ngữ khác nhau không thể hiểu nhau mà không có lợi ích của sự Thông dịch. Một vấn đề liên quan phát sinh khi người ta nghĩ rằng họ đang nói cùng một ngôn ngữ khi họ không. Ở đây, "ngôn ngữ" được áp dụng rộng rãi. Dịch diễn ra khi nào hai thế giới của diễn ngôn được bắc cầu. Hãy suy nghĩ về vai trò quan trọng của Thông dịch và, nếu có thể, trở thành một phiên dịch hay - khi có nhu cầu - một người có thể giúp thu hẹp khoảng cách của sự hiểu biết.

Đa dạng ngôn ngữ học
Douglas Schuler

Trong thế kỷ qua, nhiều ngôn ngữ trên thế giới đã biến mất. Khi một ngôn ngữ bị mất, một phần của kiến thức và văn hóa của thế giới bị mất. Mất đa dạng về ngôn ngữ của chúng tôi làm giảm khả năng của chúng tôi để cảm nhận và suy nghĩ về thế giới một cách đa dạng và phong phú. Do kiến thức và chuyên môn của họ, nhà ngôn ngữ học đang đi đầu trong cuộc đấu tranh cho sự đa dạng về ngôn ngữ. Tất cả chúng ta, tuy nhiên, có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và nâng cao về ngôn ngữ đa dạng.

Giáo dục và giá trị
John Thomas

Ngay cả khi không theo đuổi cố ý, giáo dục thúc đẩy và sao chép các giá trị. Tuy nhiên, không phải là rõ ràng hoặc cũng không ban hành tiềm ẩn của các giá trị thường được thiết kế với ý nghĩ đến sự phù hợp của các giá trị cho tương lai. Giáo dục tổ chức, giáo viên, phụ huynh, những người dân quan tâm và học sinh, phải làm việc để tìm ra và hiểu được những giá trị đang được giảng dạy cũng như để thiết kế toàn bộ kinh nghiệm giáo dục để thúc đẩy những giá trị mà sẽ giúp làm cho một tương lai bền vững và lành mạnh.

Phi vật chất hóa
Burl Humana

Việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là phá hoại môi trường và góp phần sự nghèo nàn và đói. Phi vật chất hóa nghĩa là sử dụng tài nguyên thiên nhiên ít hơn, sử dụng các nguồn tài nguyên tái chế hơn, và kéo dài tuổi thọ của sản phẩm. Vai trò ngày càng tăng của kiến thức, thông tin và văn hóa nên làm cho nó có thể thay thế các vật liệu và năng lượng thông minh hơn và khéo léo, do đó cho phép chúng tôi đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người với tài nguyên hơn.

Biến đổi tổ chức
Brian Beaton

Các tổ chức xã hội thường cung cấp dịch vụ từ các trung tâm hoạt động của họ ra để người dân ở vùng xa xôi. Thông thường, các tổ chức bảo vệ và duy trì sự tồn tại của họ mà không quan tâm cho những người mà họ đã dự định để phục vụ. Điều này dẫn đến khai thác và hủy hoại môi trường và cộng đồng. Trường cần xây dựng mối quan hệ bền vững mới; thiết lập thay đổi chuyển hóa; và tạo ra mô hình quản lý linh hoạt.

Dạy để vi phạm
John Thomas

Học sinh xác định với giáo viên tốt và coi trọng kiến thức của họ rất cao. Điều này có nghĩa là, tuy nhiên, sinh viên có thể miễn cưỡng để "chống lại" sự giảng dạy của người thầy của họ / anh hùng / giáo sư. Dạy để vi phạm chủ động hỏi và kiểm tra "sự khôn ngoan được nhận thức" của xã hội. Dạy để vi phạm giúp thấm nhuần ý tưởng rằng xã hội phải thay đổi và rằng tất cả chúng ta có trách nhiệm thúc đẩy sự thay đổi đó.

Thiết Kế Bền Vững
Rob Knapp

Phúc lợi của con người phụ thuộc vào việc sử dụng các nguồn tài nguyên của trái đất, các chu trình vật chất, và các quá trình sinh học, nhưng cách tiếp cận hiện nay là mù để ảnh hưởng tiêu cực của họ trên trái đất. Chúng tôi cần phải xem xét từng xây dựng hoặc sản phẩm là một can thiệp vào chu kỳ và quy trình của trái đất, và trong nền văn hóa của con người về nhu cầu và kỹ thuật. Đạo đức của thiết kế bền vững không chỉ là sự tồn tại trong tương lai nên có thể, nhưng mà nó phải thể hiện công lý và vẻ đẹp cho con người và cho phần còn lại của thiên nhiên.

Chống Phân biệt chủng tộc
Lori Blewett

Những nỗ lực để tạo ra các xã hội mong muốn bị cản trở bởi đặc quyền, sợ hãi, và thành kiến trên chủng tộc, giai cấp, và chia rẽ dân tộc. Như với bộ phận giới tính, chủng tộc, giai cấp, và phân cấp lớp thường xen lẫn vào nhau để làm xói mòn hiệu quả của tổ chức. Chống Phân biệt chủng tộc có hai chiều: Chống Phân biệt chủng tộc thông qua nhận thức và chống phân biệt chủng tộc thông qua hành động. Định hướng chống phân biệt chủng tộc để thay đổi xã hội có thể giúp các tổ chức thách thức chính sách và thực hành mà mặt nạ điện, khai thác, và grabbing tài nguyên.

Hoạt động Căn Cứ Trên Tâm Linh
Helena Meyer-Knapp

Một số chương trình nghị sự thay đổi xã hội và chiến lược được bắt nguồn từ bản văn thánh, giáo lý và thực hành tâm linh truyền thống. Đất tác với cộng đồng của một người theo cách này có thể dẫn đến hành động hiệu quả và sâu sắc. Hãy nhớ rằng nghi lễ, linh thiêng hay thế tục, có thể tăng cường trái phiếu giữa các nhà tổ chức và cung cấp thời gian nghỉ ngơi cần thiết để giữ trên với công việc của sự thay đổi.