Nghiên cứu quyền lực

Pattern number within this pattern set: 
128
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Verbiage for pattern card: 

Những người mạnh mẽ và các tổ chức có xu hướng lạm dụng quyền lực của họ. Nếu không có sự hiểu biết những người có quyền lực, cách điện được cầm, cách điện có thể được giữ trong giới hạn hợp pháp, người có quyền lực ít hơn có thể được bỏ qua, lừa đảo, lừa dối, dẫn vào chiến tranh, hoặc ngược đãi. sức mạnh nghiên cứu - đó là những gì, như thế nào là nó có tổ chức và áp dụng, và những người đã có nó. Làm cho các cấp phát hiện và chia sẻ các kỹ thuật giúp người khởi xướng dự án nghiên cứu năng lượng của mình.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Image: ActionAid