Trò chơi điện tử có Trách nhiệm xã hội

Pattern number within this pattern set: 
126
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Verbiage for pattern card: 

Trò chơi điện tử có thể là bạo lực, khiêu dâm, bóc lột, và thương mại. Dù có hoặc không dẫn đến hành vi và thái độ chống đối xã hội, ý tưởng sử dụng trò chơi máy tính cho mục đích trách nhiệm xã hội có đối số hấp dẫn trong lợi của mình. Trách nhiệm xã hội dựa trên web và trò chơi điện tử có thể giúp dạy cho người dân về các vấn đề thực tế trong những cách mà các nguồn khác thì không. Và mô hình và mô phỏng cung cấp nhiều cách để mọi người khám phá tình huống đó không thể được kinh nghiệm trực tiếp - như tương lai.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Faust_und_Mephisto_beim_Schachspiel_19Jh.jpg