Cãm giác của cuộc đấu tranh

Pattern number within this pattern set: 
104
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Verbiage for pattern card: 

Nhiều các lực lượng mạnh nhất trên thế giới phải được thử thách. Cãm giác của cuộc đấu tranh có thể đoàn kết một nhóm phấn đấu cho sự thay đổi xã hội tích cực. Cãm giác của cuộc đấu tranh nằm giữa lạc quan và tuyệt vọng. Chúng tôi cần phải trau dồi một cảm giác của cuộc đấu tranh, đồng thời, làm cho nó dễ dàng hơn cho những người đang tham gia vào cuộc đấu tranh. Theo Frederick Douglass, "Nếu không có đấu tranh, không có tiến bộ."

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Gandhi, Salt March; Wikimedia Commons