Thẩm định tính bền vững

Pattern number within this pattern set: 
100
Nick Plant
University of the West of England, Bristol
Verbiage for pattern card: 

Việc áp dụng và sử dụng thông tin và công nghệ truyền thông (ICT) những thách thức quan trọng hiện nay đối với tổ chức phi lợi nhuận nhỏ. Các phức tạp, kết hợp kết nối của các yếu tố thường gây nhầm lẫn. Các ý tưởng về phát triển bền vững có thể được sử dụng để định hướng cho một khuôn khổ ý thức làm toàn diện. Định giá tính bền vững thúc đẩy sự tham gia và hợp tác, và các phương pháp tiếp cận thuận lợi có thể dẫn đến việc trao quyền và tổ chức học tập.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Nick Plant