Thiết kế tương lai

Pattern number within this pattern set: 
88
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Verbiage for pattern card: 

Bằng hành động như thể tương lai sẽ không bao giờ đến và mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi, chúng tôi đang tạo ra tương lai với những hạt giống mà chúng ta đang gieo ngày hôm nay. Mục đích của thiết kế trong tương lai là để có được mọi người tích cực tham gia hình dung tương lai tốt hơn và lập kế hoạch làm thế nào để đạt được điều đó. Thông qua "diễn tập cho tương lai", chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra các kịch bản có thể có thể trở thành "lời tiên tri tự hoàn thành" tích cực của ngày mai.

Pattern status: 
Released