Khung chiến lược

Pattern number within this pattern set: 
86
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Verbiage for pattern card: 

Sự phức tạp của thế giới với sự đa dạng của các quan điểm có thể nhầm lẫn giữa những nỗ lực của chúng tôi để giải thích nó. Khung chiến lược là một từ, cụm từ hoặc câu khẩu hiệu đó khuyến khích mọi người nhìn thấy những thứ trong một ánh sáng nhất định. Khi phát triển hợp tác, một khung chiến lược cũng có thể là một công cụ hữu ích cho các nhóm. Ngoài ra để hiểu khung hình có ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động, hoạt động quan tâm đến khung giúp xây dựng các liên minh hoặc động viên huy động hữu ích.

Pattern status: 
Released