Truy cập mở học thuật xuất bản

Pattern number within this pattern set: 
76
John Thomas
IBM Research Hawthorne
Verbiage for pattern card: 

Do củng cố ngành công nghiệp và lợi nhuận tăng vọt, chi phí của các tạp chí và sách đã trở nên thái quá. Nhưng ngay cả khi không lợi nhuận, nhiều người sẽ vẫn không thể tiếp cận được với các thông tin cần thiết. Chúng ta cần phải tạo ra và cải thiện tài liệu trực tuyến được cung cấp miễn phí và tránh các chi phí và gatekeeping của nhà xuất bản truyền thống.

Pattern status: 
Released