Tiền tệ Cộng đồng

Pattern number within this pattern set: 
63
Burl Humana
Gilson Schwartz
Verbiage for pattern card: 

Con người đã luôn luôn được giao dịch với nhau, sử dụng nhiều cách khác nhau để đại diện và lưu trữ giá trị. Trong các xã hội tư bản chủ nghĩa đô thị và toàn cầu phức tạp, tiền khuyến khích phát triển, tích tụ, và các hình thức mới của sự giàu có và sự tập trung quyền lực. Đơn vị tiền tệ cộng đồng cung cấp một giải pháp cho thị trường địa phương bị tước đoạt hoặc không được phục vụ bởi chính sách tài chính quốc gia. Nếu thành công, một hệ thống ngoại tệ cộng đồng có thể thúc đẩy các dự án địa phương và đặt chúng trên đường đến một tương lai đầy hy vọng và hiệu quả.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
http://www.samarasproject.net/images/hours.jpg -- permission sought