Thư viện công cộng

Pattern number within this pattern set: 
59
Stewart Dutfield
Marist College
Douglas Schuler
Public Sphere Project
Categories: 
orientation
Categories: 
organization
Categories: 
engagement
Categories: 
social
Categories: 
products
Categories: 
resources
Themes: 
Digital Divide
Themes: 
Research for Action
Themes: 
Education
Themes: 
Policy
Themes: 
Community Action
Themes: 
Case Studies
Verbiage for pattern card: 

Những trở ngại đối với đa dạng các ý tưởng và tự do tư tưởng là những trở ngại cho sự phát triển của con người, dù là ở nước giàu có, phong phú về các kết nối Internet, hoặc ở các vùng nông thôn, đường thiếu giao thông và điện. Thư viện công cộng được hưởng sự tôn trọng rộng rãi công chúng và hỗ trợ, và thúc đẩy những nguyên tắc trung dân chủ và phát triển. Những nguyên tắc này bao gồm tự do trí tuệ, tiếp cận thông tin và ý tưởng cả thời trang và hợp thời, và phục vụ nhu cầu của các dưới đại diện.

Pattern status: 
Released