Truyền thông thay thế trong các môi trường thù địch

Pattern number within this pattern set: 
53
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Verbiage for pattern card: 

Người dân ở các chế độ áp bức có thể bị quấy rối, đánh đập-up, bỏ tù hoặc thậm chí thực hiện vì tàng trữ, lưu hành các thông tin bị cấm, văn học, hoặc bản vẽ. Các nhà báo phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng và đòi hỏi một bộ sưu tập các kỹ thuật để có được những tin tức ra cho những người cần nó. Truyền thông thay thế trong các môi trường thù địch tập trung vào báo chí trong điều kiện thù địch trong đó công dân có nhu cầu lớn hơn để tham gia với kiến thức cấm và chia sẻ với các thành viên trong cộng đồng của họ.

Pattern status: 
Released