Sự thật và Hòa giải ủy ban

Pattern number within this pattern set: 
51
Helena Meyer-Knapp
The Evergreen State College
Verbiage for pattern card: 

Xã hội phục hồi từ cuộc chiến tranh và các chấn thương khác, có thể làm cho tình hình tồi tệ hơn bằng cách tập trung vào đổ lỗi hay trừng phạt. mô hình mới xét xử và giải quyết vấn đề đang nổi lên. Một số cộng đồng đang khôi phục lâu dài chữa bệnh và làm sạch truyền thống. Những cộng đồng khác đang tạo ra sự thật và Hòa giải uỷ ban để cung cấp tiếp xúc qua các rào cản trước đây không thể vượt qua sự thù địch. Điều này có thể truyền cảm hứng cho kẻ thù truyền thống để xây dựng một sự đầu tư mới được chia sẻ trong tương lai.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
A world map showing all the truth and reconciliation commissions in Museum of Memory and Human Rights, Santiago, Chile.