Công cụ Thiết kế văn hóa

Pattern number within this pattern set: 
49
Ron Eglash
rpi
Verbiage for pattern card: 

Thu hẹp "khoảng cách kỹ thuật số" thường có nghĩa là mặt công nghệ giàu mang lại tiện ích vào mặt công nghệ cho người nghèo. Điều này có thể có tác dụng phụ không mong muốn của việc kiến thức và chuyên môn của địa phương vô hình và giảm giá trị. Văn hóa nằm cụ thiết kế có thể sử dụng mô phỏng máy tính của tập quán văn hóa (như tạo kiểu tóc cornrow, đô thị trên tường, nghệ thuật kết cườm, breakdance, và trống Latino) để "dịch" từ kiến thức địa phương với các đối tác công nghệ cao của họ trong toán học, điện toán, và các lĩnh vực khác.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Ron Eglash
Information about summary graphic: 

Ron Eglash