Thay thế Chỉ số Tiến Trình

Pattern number within this pattern set: 
46
Burl Humana
Richard Reiss
one-country.com
Verbiage for pattern card: 

Chỉ số kinh tế để đo lường phúc lợi của quốc gia, thị trường, tập đoàn, những cá nhân và xã hội như một toàn thể chỉ được biểu hiện bằng tiền và bỏ lỡ một số yếu tố quan trọng; họ cần tính đến yếu tố thông tin về các yếu tố tích cực như hoạt động tình nguyện và công việc gia đình và các yếu tố tiêu cực như ô nhiễm và tội phạm.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Wiki Commons. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schoolgirls_in_Bamozai.JPG