Thế giới Công dân Quốc hội

Pattern number within this pattern set: 
40
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Verbiage for pattern card: 

Các chính phủ và các công ty có các diễn đàn để đem lợi ích của họ. Xã hội dân sự phải tạo ra các tổ chức có đủ mạnh để khẳng định họ. Cơ quan chủ thảo luận mà chúng tôi phát triển có thể làm cố vấn lúc bắt đầu, nhưng hy vọng sẽ đặt nền móng cho một tổng hợp hơn và có ảnh hưởng thế giới Công dân Quốc hội trong thời gian tới.

Pattern status: 
Released
Information about introductory graphic: 
Feijaocomarroz from pt, Passeada de abertura do Forum Social Mundial de 2003, que reuniu mais de 150 mil pessoas, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported