נחלת הכלל

Pattern number within this pattern set: 
2
David Bollier
Author
Verbiage for pattern card: 

הגנום האנושי, זרעים ומי תהום חייבים להשתייך לכולם — לא לתאגידים. הספרייה הציבורית, הגינה הקהילתית, שוק האיכר, ואדמה חכורה, הינם נחלות כלל מקומיות מוכרות ויעילות ביותר. מגזר נחלת הכלל המתעורר מספק הטבות שתאגידים לא יכולים לספק, כמו למשל מערכת כלכלית בריאה, יטחון כלכלי, קהילות חזקות יותר ותרבות השתתפותית

Pattern status: 
Released