Κοινωνικοπολιτική Νοημοσύνη

Pattern number within this pattern set: 
1
Douglas Schuler
Public Sphere Project (CPSR)
Verbiage for pattern card: 

Ο όρος Κοινωνικοπολιτική Νοημοσύνη [civic intelligence] αναφέρεται στο πόσο καλά ομάδες ανθρώπων διαχειρίζονται κοινωνικοπολιτικούς στόχους χρησιμοποιώντας κοινωνικοπολιτικά μέσα. Θέτει το εξής κρίσιμο ερώτημα: Είναι η κοινωνία αρκετά ευφυής για να ανταποκριθεί στις δοκιμασίες που αντιμετωπίζει; Η Κοινωνικοπολιτική Νοημοσύνη απαιτεί μάθηση και διδασκαλία. Απαιτεί επίσης μέτα-νόηση -- την ανάλυση του πώς σκεφτόμαστε και εργαζόμαστε μαζί, και του πώς η διαδικασία αυτή μπορεί να βελτιωθεί.

Pattern status: 
Released